FILM 360VR

Kompleksowa produkcja

Film 360 VR pozwala na przeniesienie użytkownika w samo centrum akcji, dzięki czemu widz nie jest tylko biernym obserwatorem ale głównym aktorem filmu, który może przyjrzeć się produkcji teledysku, warunkom panującym w firmie, obejrzeć wschód słońca w luksusowym hotelu czy przeżyć noc w opuszczonym muzeum.

Realizacja wideo

Opracowanie pomysłu na film 360, inscenizacja, aranżacja

Kompleksowa produkcja zebranego materiału

Efekty specjalne, montaż, udźwiękowienie

Planowanie kampanii marketingowej z filmem 360

Projekt gogli VR, konsultacja materiałów informacyjnych

Preprodukcja

Scenariusz, zaplanowanie produkcji, przygotowanie miejsca nagrania.

Produkcja

Przygotowanie planu zdjęciowego, stworzenie video 360, reżyseria.

Postprodukcja

Montaż, korekcja barwna, efekty specjalne,

Dodatkowe usługi

Zaplanowanie i przygotowanie materiału pod media społecznościowe (Facebook, YouTube). Zaproponowanie rozwiązania na publikację materiału na stronie WWW Klienta.